ครูผู้เกษียณอายุราชการ ...

กล่าวคำแสดงความมุทิตาจิตโปรดใช้คำสุภาพ !

<
Smiling Two Girls

คำกล่าวมุทิตาจิต

11

โดย : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์

ขอให้คุณครูมีแต่ความสุขและสบายใจค่ะ

12

โดย : นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์

ขอให้คุณครูมีแต่ความสุขและความสบายใจค่ะ

18

โดย : สุจิตรา แจ่มใส

ขอให้คุณครูมีแต่ความสุขค่ะ

24

โดย : ด.ชธีระวัฒน์ ใจเด็ด

ให้อยู่สบายครับ

30

โดย : นางสาวนันพัฒน์ คุ้นเคย

ขอให้คุณครูที่เกษียณมีความสุขมากๆนะคะ

38

โดย : ศรณรงค์ สลักทอง

ขอให้มีอายุยืนยาว

39

โดย : ศรณรงค์ สลักทอง

ขอให้มีอายุยืนยาว

41

โดย : ขอให้คุณครูสุขภาพเเข็งเเรงนะคะ

พัชรินทร์

50

โดย : พลวัฒน์ จันทร์สิงห์

ขอให้ครูสุขภาพร่างกายแข็งเเร็งนะครับ

52

โดย : เด็กหญิง จุฑามาศ สิงห์กล้า

ขอให้คุครูมีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณนะคะ????

57

โดย : เด็กหญิง จีรนันท์ คำผุผง

ขอให้คุณครูมีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณนะคะ❤

59

โดย : เด็กหญิง จีรนันท์ คำผุผง

ขอให้คุณครูมีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณนะคะ

63

โดย : นางสาวอริศรา จันทร์สิงห์

ขอแสดงความยินดีและมีความสุขมากๆนะคะ

64

โดย : นางสาวอริศรา จันทร์สิงห์

ขอแสดงความยินดีและมีความสุขมากๆค่ะ

67

โดย : นางสาวสุธาสินี ภูธา

รัก

68

โดย : บุษปรัชต์ ไผ่แก้ว

จะรักและคิดถึงครูเสมอ

69

โดย : บุษปรัชต์ ไผ่แก้ว

มีความสุขมากๆนะคะ ร่างกายแข็ง

70

โดย : เด็กหญิงกฤติมา ไตรศิริพานิช

ขอให้คุณครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ

85

โดย : ด.ญ ลักษ​กา​ สวัสดิ์​พันธ์​

หนูขอให้คุณครูทั้งสามสุขภาพ​แข็งแรงนะคะ

101

โดย : ด.ญ.ณัฏฐธิดา คำศรีสุข

ขอให้คุณครูมีความสุขมากๆนะคะ ❤️

103

โดย : ด.ช.มนัญชัย บุญทรง

ขอให้คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ

124

โดย : เด็กหญิง เพ็ญยุพา กุลสันเทียะ❤️

ขอให้คุณครูมีความสุขหลังเกษียณนะคะ????????❤️

126

โดย : ด.ญ ฐิติภัทรา ทองกระเปาะ

ขอให้ครูมีความสุขมากๆนะคะอายุยืนยาวนะคะ????

139

โดย : เด็กชายบริหาร ทวีท้าย

ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าครับ

142

โดย : ด.ญ.วรรณสา บริบูรณ์

ขอให้ครูมีแต่ความสุขค่ะ

146

โดย : ด.ญ.ณัชชา แสนหล้า

ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ

152

โดย : นางสาวกมลวรรณ ศรีมาตร

รักเเละคิดถึงครูเสมอนะคะ

159

โดย : ด.ญ.รุ่งตะวัน ดีดวงพันธ์

Wfjbxnjgycd